Från publicering till signerat kontrakt

thumbnail

Findlr ämnar att underlätta hela processen från att man som hyresvärd publicerar en annons till att båda parter signerat kontrakt. Hela processen går även enkelt att följa i både chatten och reservations-översikten. Så här ser processen ut:

  1. Förvaltare skapar annons, se hur här

  2. Hyresgäst hittar annons vi filtreringsvyn eller dreamspaces, och skapar sedan en chatt med förvaltaren

  3. I chatten kan allt rörande lokalen och en potentiell hyresperiod diskuteras

  4. När hyresgäst och hyresvärd kommit överens kan ett erbjudande ges som bekräftas av båda parter

  5. Hyresgästen granskar sedan kontraktet ser allt bra betalas avgiften till Findlr och sedan kan kontraktet signeras

  6. Efter att hyresgästen signerat granskar, betalar och signerar förvaltaren

  7. När båda parter signerat så skickas ett bekräftelse-mejl till båda parter som innehåller all information rörande hyresperioden samt en kopia av det signerade kontraktet

Hyresvärd

  • Från det att en hyresgäst accepterat ett erbjudande eller att ett kontrakt skickats så kan processen följas från reservationsöversikten. Här kan statusen följas, se vad de olika statusarna betyder här, samt hittills överenskommen information.

Relaterade länkar: