Hur väljer man rätt hyresgäst

thumbnail

Verksamhetens lämplighet: Bedöm om hyresgästens verksamhet är lämplig för din lokal. Ta hänsyn till deras bransch, behov och eventuella krav som kan påverka fastigheten eller störa andra hyresgäster.

Referenser: Begär referenser från tidigare hyresvärdar eller samarbetspartners. Kontakta dem för att få feedback om hyresgästens betalningsrutiner, skötsel av fastigheten och generellt beteende som hyresgäst.

Långsiktiga planer: Försök att identifiera hyresgästens långsiktiga planer för sin verksamhet. Om de planerar att stanna länge kan det vara fördelaktigt för dig som fastighetsägare och minska omsättningsrisken.

Respekt för lokalregler: Bedöm hyresgästens förmåga att följa lokalregler och hyresavtalet. En hyresgäst som är ansvarsfull och respekterar fastigheten och grannarna kan vara mer pålitlig och mindre benägen att orsaka problem.

Syfte och användning: Var tydlig med din egen vision för fastigheten och bedöm om hyresgästens syfte och användning överensstämmer med den. En hyresgäst som har en kompatibel verksamhet och mål kan bidra till ett mer harmoniskt och framgångsrikt hyresförhållande.